Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

dobrazla
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viadunkellicht dunkellicht
dobrazla
5422 2374 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafullmoon fullmoon
1669 6b5a 390
Reposted frommartinini martinini viafullmoon fullmoon
dobrazla
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrives arrives
dobrazla
0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives

October 27 2018

dobrazla
3644 123c 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaoxygenium oxygenium
dobrazla
2329 efaa 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamyslowyzlew myslowyzlew
dobrazla
2669 1504 390
dobrazla

October 26 2018

dobrazla

October 24 2018

dobrazla
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
dobrazla
7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyslowyzlew myslowyzlew
dobrazla
6910 92fa 390
Reposted fromwoodpile woodpile viaoxygenium oxygenium
dobrazla
8735 23b4 390
Reposted fromoll oll viamorningcoffeelover morningcoffeelover

October 22 2018

dobrazla
9019 f79d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCatt Catt

October 18 2018

dobrazla
Reposted frombluuu bluuu viaarrives arrives

October 16 2018

dobrazla
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
dobrazla
dobrazla
7797 3fcc 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl