Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

dobrazla
0458 4d4c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dobrazla
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives

September 16 2019

8672 7480 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

September 11 2019

dobrazla
6179 91ad 390
Reposted fromsavatage savatage viastarryeyed starryeyed
dobrazla
3960 3696 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastarryeyed starryeyed
dobrazla
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
dobrazla

September 05 2019

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
dobrazla

September 02 2019

dobrazla
6435 a1e9 390
Reposted frompastelowe pastelowe viakompleksdziury kompleksdziury
dobrazla
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viamarvelous marvelous
dobrazla
4005 f3ed 390
dobrazla
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaalwayshappy alwayshappy

September 01 2019

dobrazla
0503 567e 390
Reposted fromcontigo contigo viaoxygenium oxygenium
dobrazla
7823 dd2b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
1796 f941 390
Reposted fromunco unco viadancingwithaghost dancingwithaghost
dobrazla
5284 a0c6 390
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
1143 b91e 390
dobrazla
0368 3a80 390
Reposted fromchief chief viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 23 2019

dobrazla
5084 2254 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl