Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

dobrazla
1840 4740 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaCatt Catt
dobrazla
1790 ed1c
Reposted fromNothingIsTrue NothingIsTrue viaCatt Catt
dobrazla
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein

March 12 2019

dobrazla
Do szczęścia nie potrzebowałam chłopaka, potrzebowałam znajomych, śmiechu, wyjścia, zabawy. Potrzebowałam swobody, dzieciństwa, radości i chwili zapomnienia - wytchnienia. Znajomi weszli w związki, całkiem zapominając o znajomych.. całkiem zapominając, że jak się jest w związku, to nie ma się znajomych..  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 11 2019

dobrazla
1978 0e11 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaCatt Catt
dobrazla
1853 506b 390
Reposted fromollardo ollardo viaCatt Catt

March 04 2019

dobrazla
1350 f8ef 390
Reposted frommoai moai viatulipanowa tulipanowa
dobrazla
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarvelous marvelous
dobrazla
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamarvelous marvelous
dobrazla
1632 d366 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakiks kiks
dobrazla
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
dobrazla
dobrazla
7587 3b6c 390
Reposted frominto-black into-black viakiks kiks
9800 5ceb 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakiks kiks
dobrazla
4170 deca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

February 27 2019

0509 8f2e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 25 2019

dobrazla
8480 f116 390
Reposted fromonlyman onlyman viaarrives arrives
dobrazla
6466 2c0d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
dobrazla
6649 b7e8 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl