Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

dobrazla
dobrazla

May 17 2019

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
dobrazla
dobrazla

April 30 2019

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viapodkreslajmnie podkreslajmnie
dobrazla

April 28 2019

dobrazla
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 26 2019

dobrazla
5040 74d6 390
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viatouchthesky touchthesky
0780 e732 390
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viatake-care take-care
dobrazla
7702 2905 390
dobrazla
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 26 2019

dobrazla
1840 4740 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaCatt Catt
dobrazla
1790 ed1c
Reposted fromNothingIsTrue NothingIsTrue viaCatt Catt
dobrazla
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein

March 12 2019

dobrazla
Do szczęścia nie potrzebowałam chłopaka, potrzebowałam znajomych, śmiechu, wyjścia, zabawy. Potrzebowałam swobody, dzieciństwa, radości i chwili zapomnienia - wytchnienia. Znajomi weszli w związki, całkiem zapominając o znajomych.. całkiem zapominając, że jak się jest w związku, to nie ma się znajomych..  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 11 2019

dobrazla
1978 0e11 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaCatt Catt
dobrazla
1853 506b 390
Reposted fromollardo ollardo viaCatt Catt

March 04 2019

dobrazla
1350 f8ef 390
Reposted frommoai moai viatulipanowa tulipanowa
dobrazla
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarvelous marvelous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl