Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

dobrazla

January 17 2020

dobrazla
3251 0ee7 390
dobrazla
dobrazla
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viatake-care take-care

January 10 2020

7440 0eb0 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasouporn souporn

January 08 2020

3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viakiks kiks

January 05 2020

dobrazla
dobrazla
3189 3dd9 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaarrives arrives

December 26 2019

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dobrazla
0974 4b1a 390
Reposted frommiischa miischa viaTopielica Topielica
dobrazla
Reposted frombluuu bluuu viaTopielica Topielica

December 18 2019

dobrazla
2974 9e17 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
dobrazla
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

December 10 2019

dobrazla
9176 cf25 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury

December 09 2019

dobrazla
Hej moje góry i doliny
Widziałyście może dziś
Dokąd odszedł mój jedyny
Hej Bóg się rodzi
Moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie
— Kayah-Nie ma nie ma ciebie
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

December 07 2019

dobrazla
7733 c6c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
dobrazla
1112 3e6e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
dobrazla
9096 1dc6 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatake-care take-care

December 01 2019

dobrazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl